Net als in andere landen is er ook zwart geld in Nederland in omloop. Zwart geld is geld waar de Belastingdienst geen weet van heeft. Na invoering van munteenheden en toen later ook nog belastingheffing werd ingevoerd, ontstond het circuit van zwart geld. Toentertijd werd er voornamelijk belasting geheven door gemeenten en kerken. Natuurlijk kon men in die tijd moeilijk zwart geld van legaal geld onderscheiden, dit verschil is in de opvolgende eeuwen verkleind door het gebruik van nieuwe technologie. Al ruim een eeuw wordt er zwart geld witgewassen om het vervolgens in het legale geld circuit te kunnen gebruiken. Het witwassen van zwart geld begon in Amerika door de maffia. Je kan alle handelingen die worden verricht met opbrengsten uit de criminele wereld zien als witwassen. Dit kan met voorwerpen, documenten en rechten. Mensen die zelf niet witwassen maar anderen er wel bij helpen zijn ook schuldig aan het witwassen van zwart geld.

Om zwart geld wit te wassen zijn er in de loop van de tijd verschillende methodes ontwikkeld. U zou dit kunnen doen door via grote omwegen het geld wereldwijd te laten transporteren om zo de herkomst van dit geld lastiger maken. Ook kan het via een eigen vennootschap, hierbij kunt u bijv. denken aan extra omzet maken dat voor een deel bestaat uit zwart geld. Tegenwoordig kunt u zwart geld ook via casino’s en online witwassen. Niet enkel de personen met het zwarte geld zijn betrokken in het proces van witwassen. Hier komen veel meer personen en instellingen bij kijken. Er zijn vrijwilligers die er zo een kleine bijdrage voor krijgen, maar ook worden er mensen onderdruk gezet om bijv. hun naam te verlenen zodat de echte persoon met zwart geld lastig te herleiden is. Er zijn verschillende wetten door de overheid opgesteld om het bedrag van witgewassen zwart geld te verminderen, omdat er meer dan 15 miljard euro per jaar in Nederland wordt witgewassen en het slechte invloed zou hebben op de economie. Bij het opstellen van deze wetten moet de overheid de Europese richtlijnen nastreven. Een voorbeeld van een maatregel van de overheid is dat u verplicht bent om een ongebruikelijke transactie aan te geven bij de FIU. Ook heeft de overheid een anti-witwassen toezicht opgesteld en verschillende verantwoordelijkheden opgedeeld aan verschillende instanties. Eén van deze instanties is DNB die toezicht moet houden op financiële instellingen.

Ongetwijfeld zitten er voor- en nadelen aan het witwassen van zwart geld voor onze economie. Het kan zorgen voor meer werkgelegenheid, maar zorgt ook voor veranderingen op reële rentestanden en wisselkoersen. Ook krijgt de overheid minder geld binnen met als mogelijk gevolg dat er minder geld beschikbaar is om de economie te stimuleren. Door het witwassen van zwart geld kunnen zowel leidinggevende(n) van bedrijven als personen zichzelf voorzien van een inkomen. Ook kan het zorgen voor minder kosten voor de overheid. Dit is mogelijk doordat er bijv. minder werklozen zijn, waardoor de overheid minder uitkeringen hoeft uit te keren. Overigens kan er door de uitgaven van witgewassen zwart geld een hogere inflatie ontstaan dan zonder de bestedingen van witgewassen zwart geld. Hierdoor kunnen ook bedrijven in de problemen komen, omdat ze personeel zwart uit betalen hebben ofwel omdat ze extra concurrentie hebben waardoor hun omzet lager zou kunnen zijn dan vooraf opgesteld met als gevolg dat de winst lager zou zijn. Het kan zelfs zo erg zijn dat de leidinggevende(n) zich niet in zijn levensbehoeften kan voorzien, waardoor ze zichzelf failliet moeten verklaren. Ook kan het opzetten van bedrijven met zwart geld ongunstig zijn voor het vestigingsklimaat in Nederland.

Conclusie: uit de feiten die wij boven tafel hebben gehaald, zien we dat er meer na- als voordelen zijn aan het witwassen van zwart geld. We kunnen hiermee ook zeggen dat we de vooraf opgestelde hypothese gedeeltelijk goed ingeschat hebben. Dit komt doordat er een heel belangrijke factor niet is meegenomen, namelijk de nadelen voor de economie.


Onderzoek naar het zwart geld dat witgewassen wordt