Wat zijn de stadia van het witwasproces?


Het witwassen van zwart geld bestaat niet alleen maar uit één simpele handeling. Het proces bestaat uit drie verschillende fases argumenteert (Timmer, 2008). In de eerste fase is er de meeste kans dat een crimineel gepakt wordt. De drie stappen zijn volgens het (Financial Intelligence Unit, 2018):

• De plaats fase;Afbeeldingsresultaat voor stadia van witwassen
• De afleg fase;
• De integratie fase.

De witwassers hebben ook nog drie behoeften bij het witwassen van hun zwart geld, namelijk de behoefte om:

• De oorsprong en de oorspronkelijke eigenaar geheim te houden;
• De controle van de winst te handhaven;
• De vorm van het zwart geld te veranderen, zodat de grote opbrengsten minder worden. Afbeelding afkomstig van (Maas, 2014).

De plaats fase
De plaats fase is de eerste fase van het witwasproces. Geld witwassen is een diepgaande bezigheid, zoals het illegaal handelen in drugs met contante opbrengsten. De opbrengsten worden in de handelseconomie geplaatst of worden het land uit gesmokkeld. Het doel bij de plaatsing is het verplaatsen van hun opbrengsten naar een voor hun veilige plaats, zodanig veilig dat de overheid niet achter de illegale manier kan komen hoe het verkregen is. En het hierna veranderen in andere vormen van activa zoals cheques. Bij de plaatsing is de MOT-wet van toepassing. Hierdoor is de pakkans zo groot. In 2008 heeft deze wet een nieuwe naam verkregen samen met de WID (wet identificatie en dienstverlening) en heet nu de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

De afleg fase
Fase twee is de afleg fase hier vindt er een verhulling plaats van opsplitsing, omwisselen en giraal overboeken om zo oorspronkelijke herkomsten van het illegale geld te verdoezelen, met giraal overboeken wordt bedoeld het overboeken van het geld naar een bank, naast giraal hebben we ook nog chartaal geld, dit is tastbaar geld zoals een euromunt. In deze fase vinden een groot aantal overboekingen plaats. Dit geld wordt meestal ook weer teruggeboekt naar de witwasser zelf en vervolgens weer naar een andere bank. Alleen al bij de ING vinden er dagelijks zo’n 28 000 transacties plaats. Uit al deze transacties is niet af te leiden of het geld op een legale of illegale manier is verkregen. Een andere manier is het handelen van aandelen. Er worden veel aandelen ingekocht om zo te hopen dat de beurs stijgt en daarna worden deze weer verkocht. Hierbij is de pakkans wel groter dan bij de overboekingen.

Integratie fase
De derde en meteen de laatste fase is de integratie fase. In deze fase is het geld volledig legaal in het economisch systeem opgenomen. De witwasser doet dus voor dat het geld op een eerlijke manier is verdiend. Hier is de pakkans veel kleiner dan bij de plaats fase. Vanaf deze fase kan het geld worden uitgegeven aan bijvoorbeeld huizen of auto’s.

Niet al het crimineel geld wordt op deze manier witgewassen. Wanneer er veel financiële controles in het land zijn is het noodzakelijk om alle drie de fases door te lopen. In een land waar er weinig controles zijn is er bij het doorgaan van de eerste fase al witgewassen. In de meeste landen weet de overheid van dit criminele systeem.


Onderzoek naar het zwart geld dat witgewassen wordt