Welke methodes zijn er om zwart geld wit te wassen?


Zoals we al eerder hebben aangegeven moet je het zwart geld witwassen om het geld weer in het legale geld circuit te kunnen gebruiken. Op welke manier mensen dat doen loopt behoorlijk uiteen. Er zijn hele omslachtige manieren, maar ook vrij simpele en toch moeilijk voor de Belastingdienst om het te achterhalen. We zullen u hieronder wat meer informeren over de manieren die mogelijk zijn en het bijbehorende proces. Houd wel in gedachten dat dit slechts enkele van de vele manieren zijn. Deze manieren zijn algemeen bekend, dus er zijn er ongetwijfeld nog meer. We verdelen ze onder in 5 grote lijnen en vervolgens lichten we ze elk nader toe.

Via het buitenland

Dit is een geschikte methode voor mensen met een serieus groot vermogen. U zult hierbij moeten denken aan miljoenen euro’s. Hierbij gaat het (Kas, 2016) om de volgende beschreven methode:

  1.   Eerst worden er meerdere bedrijven in het buitenland opgericht, meestal in landen met een minimale controle en er wordt een vennootschap gekoppeld aan het bedrijf.
  2.   Vervolgens begint het echte proces van geld witwassen. Het geld wordt overgemaakt naar een bedrijf in het buitenland die het op zijn beurt weer naar een ander bedrijf overmaakt. Dit lijkt keurig binnen de regels te zijn, maar wat de overheid niet kan achterhalen is dat alle bedrijven van dezelfde persoon is, omdat de bedrijven op verschillende namen staan. Deze namen kunnen zijn van de zogenoemde stromannen die hiervoor onderdruk gezet worden of commissie krijgen. Over het onderdruk gezet worden meer bij deelvraag 5.
  3.   Nu het proces zo goed als voorbij is, kan de eigenaar van het bedrijf het geld gaan gebruiken in het legale geld circuit. Denk hierbij aan het kopen van gebouwen.

Dit lijkt misschien redelijk makkelijk in uw ogen, echter is het een heel proces om geld te transporteren van het ene naar het andere bedrijf. Hierbij bespreken we enkele van de bruikbare methoden:

  1. Om te beginnen is er de methode om simpelweg het geld te veranderen van soort valuta, denk hierbij aan het geld omzetten van euro’s in dollars. Een goed voorbeeld hierbij is om er een voorstelling bij te kunnen maken. Uit onderzoek (ANP, 2018) bleek dat criminele Venezolanen zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie kochten. Echter kochten ze in werkelijkheid Amerikaanse dollars tegen een commissie. Deze werden vervolgens verkocht met winst in Venezuela, want hier zijn buitenlandse valuta’s schaars en door schaarste stijgt de prijs (er is meer vraag naar dan het aanbod).
  2.   Ook is er de manier (Kas, 2016) van het ‘smurfen’. Hiermee wordt bedoeld het geld meerdere malen in kleine hoeveelheden geld overboeken zodat, u niet opvalt door een groot bedrag in één keer over te boeken.
  3. Daarnaast is er de mogelijkheid (LS Advocaten Strafrecht B.V, 2018) om het geld op iemands persoonlijke bankrekening zetten die het vervolgens weer afgeeft aan de werkelijke persoon die zwart geld witwast. Deze persoon die zijn bankrekening verleent wordt de ‘katvanger’ genoemd. In ruil hiervoor krijgt hij commissie. Ook is er de kans dat deze persoon wordt onderdrukt, opgelicht, gechanteerd of bedreigd om zijn naam uit te lenen. Nadeel van deze methode is dat de katvanger makkelijk gepakt kan worden, omdat de rekening op zijn naam staat wat kan leiden tot aantekeningen op zijn strafblad.
  4. Gebruik maken van het Hawalasysteem. Dit wordt gebruikt om grote sommen geld snel te verplaatsen op basis van ‘vertrouwen’. Hierbij zijn 2 personen en een tussenpersoon voor nodig. Deze manier werkt (Zonneveld, 2015) als volgt: jij als persoon met zwart geld gaat naar een tussenpersoon, Hawaladar, die meestal een klein bedrijfje heeft, zoals een wasserij. Deze persoon geef je de gewenste bestemming van het geld met een bepaalde code. Deze Hawaladar belt met een Hawaladar in bijvoorbeeld Jemen en zegt hoeveel geld jij aan een vriend wilt geven. Deze vriend meldt zich bij deze tussenpersoon en geeft de code als bevestiging om vervolgens het geld te bemachtigen. Vervolgens krijgt je vriend in Jemen het geld en is de transactie voltooid. Afbeelding afkomstig van (Zonneveld).
  5. Uit een onderzoek (Moll, 2008) bleek dat er massaal gebruikt werd gemaakt van de zogeheten ‘money transfers’. Hierbij wordt een geldbedrag in een land bij een geldtransactiekantoor, zoals Western Union, overgemaakt naar een kantoor in het buitenland. Voordeel hiervan is dat het razendsnel gebeurt, soms kan het geld al binnen een half uur in het andere land worden opgenomen. Dit maakt het des te moeilijker voor de justitiële autoriteiten om de dader te achterhalen, omdat in sommige gevallen ook de naam van de man of vrouw op het overdrachtsformulier niet overeenkomt met de naam van de man of vrouw op zijn of haar identiteitskaart.

 

Voor een korte samenvatting zie onderstaand filmpje;

 

Via eigen vennootschap

Een dergelijke methode om zwart geld wit te wassen is het gebruik van een eigen vennootschap. Hierbij wordt misbruik gemaakt van de rechtspersoon zelf. Hiermee wordt geduid op het feit dat er verschillende manieren binnen een, door jou zelf opgerichte, vennootschap zijn waardoor er onzichtbaar geld wordt witgewassen. Dit betreft onder andere de volgende manieren:

  1. Een bedrijf maakt winst, de één meer dan de ander. Uit rapport naar witwassen (Politie, 2017) blijkt er de volgende mogelijkheid te zijn, de zogeheten gefingeerde omzet. Het betreft hier vooral de bedrijven die veel contant geld als betaalmiddel gebruiken, denk aan horecabedrijven. Hierdoor valt het nauwelijks op als de winst, boekhoudkundig gezien, wordt verhoogt. In werkelijkheid is de winst niet zo hoog als wat op papier staat. In de extra toegevoegde winst zit dus het zwart geld wat nu begint wit gewassen te worden. Over de winst moet vennootschapsbelasting betaald worden. Terwijl de Belastingdienst ziet dat er vennootschapsbelasting betaald wordt, hebben ze niet gezien dat er zwart geld voorbij kwam. Het is nu witgewassen. Ook kunnen ze het gebruiken als wisselgeld. Nadeel van deze methode is dat je geen grote hoeveelheden in een relatief korte periode kunt witwassen.
  2. Ook is er de methode van loanback. Dit houdt in dat een persoon, met zwart geld in bezit zichzelf, een lening verschaft. Uit een rapport naar witwassen (Politie) bleek dat hierbij wordt vermeld dat er een leningsovereenkomst is tussen twee partijen. In werkelijkheid is het crimineel verkregen geld ondergebracht bij een kennis, familielid, vriend of zelfs een verzonnen persoon. Naderhand wordt een lening afgesloten tussen deze twee partijen. Met deze lening kan bijv. de koop van een huis gefinancierd worden. Een dergelijke variant hierop is de anti-kraak waarbij de crimineel namens een derde in het huis gaat wonen. In werkelijkheid heeft hij het huis zelf gefinancierd met zwartgeld. Hierdoor hoeft hij geen huur en belasting te betalen. Ook bij deze twee manieren is het onmogelijk om grote sommen geld wit te wassen, omdat er dan geen particuliere leners, maar financiële instellingen en (buitenlandse) bedrijven nodig zijn om zwart geld wit te wassen. Om hier een beter beeld bij te vormen geven wij u een recente gebeurtenis. Uit onderzoek (Malbrechts, 2016) is naar voren gekomen wat een mogelijk voorbeeld is bij het gebruik van buitenlandse vennootschappen om grotere bedragen zwart geld wit te wassen. Stel u heeft een groot bedrag aan zwart geld en wilt dit witwassen. Als u het op een Zwitserse bankrekening zet kunt u vervolgens een vennootschap kiezen, die slechts ongeveer €700,- kost. Het bedrijf kan zowel een fictief verzonnen directeur als stroman als directeur hebben aangesteld. U kunt als enige een groot aantal aandelen kopen of de meer gebruikelijke manier, namelijk op veel verschillende namen een groot deel van alle aandelen kopen. Vanaf het moment dat het geld in het bedrijf zit is het witwassen begonnen. Uit onderzoek bleek dat er in Panama over dat kapitaal dat door u is ingebracht geen belasting wordt verheven. Vervolgens kunt u het jaren later ervan af halen en gebruiken in het legale geld circuit. Met ervan afhalen wordt bedoeld dat de stroman of fictieve directeur jou als aandeelhouder dividend uitkeert. Nadeel hiervan is dat het snel te achterhalen valt en dat kan een verkeerd beeld opwekken. Daarom wordt het geld meestal via verschillende tussenpersonen, zoals andere belastingparadijzen, naar uw moederland gestuurd. Deze vele tussenpersonen gaan ervoor zorgen dat het geld moeilijk tot bijna onmogelijk te achterhalen is. Als het geld ook via een Zwitserse bank wordt teruggesluisd naar jouw moederland is het zo goed als onmogelijk, omdat zij als bank het bankgeheim dragen. Nu het kapitaal terug is in uw moederland kunt u het geld op de legale wijze gebruiken en stopt hierbij het proces van witwassen.

Onderstaande afbeelding ter verduidelijking afkomstig van (Malbrechts, 2016).

Casino

Zoals ook u vast wel eens heeft gezien in films, wordt er zwart geld witgewassen in casino’s. Hierbij speelt een gokker of speler dus met het zwart geld. In casino’s kan een persoon met zwart geld een plan vooraf opzetten met een ander die hiervoor een deel van het bedrag ontvangt. Zodra ze beginnen met het gokken gaat de één bijv. expres verliezen zodat de ander het geld heeft gewonnen met gokken. Nu is het voor de Belastingdienst niet te bewijzen dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten. Ook kan de echte witwasser hierbij een ander persoon onder druk zetten. Hierover meer bij deelvraag 5. Overigens is er (Kas, 2016) binnen het casino nog een andere manier. Via casino’s wordt nog altijd geprobeerd om veel geld wit te wassen. Dit wordt gedaan door fiches te kopen met contant zwart geld en om het vervolgens door het casino (wit) uit te laten betalen op je bankrekening.

Valse facturen

Het komt regelmatig voor (Kas, 2016) dat er zwart geld wordt weggesluisd door factuurfraude. Hiermee wordt bedoeld dat de factuur door anderen, degenen die niet de originele factuur hebben opgesteld, wordt aangepast. Dit kan op een aantal verschillende manieren. We bespreken er een aantal van:

          Het bekendste voorbeeld is dat er door de ontvanger van het geld wordt beweerd dat hij de goederen heeft ontvangen. In werkelijkheid zijn de goederen nooit aangekomen. Intussen is het zwarte geld wel ‘verplaatst’.

          Ook is er de mogelijkheid om het geld over te boeken naar een (ficitief) bedrijf in een ander land die het vervolgens weer terugboekt met een valse factuur. Een voorbeeld (FIOD Belastingdienst, 2016) hierbij is dat de FIOD vermoedt dat twee mannen bedrijvenconstructies in Hongkong hebben opgezet om het ‘zwarte’ geld weg te sluizen. Met valse facturen werd het geld vervolgens weer teruggehaald naar Nederland met de intentie om het geld terug het legale circuit in te krijgen.

Online witwassen

Er kan ook digitaal zwart geld witgewassen worden. Dit is mogelijk in zo goed als alle landen ter wereld waar er zich internet bevindt met geschikte apparatuur. Dit digitaal geld is in de meeste gevallen zwart bitcoin geld wat dus nog moet worden omgezet in een echte munteenheid. Uit een onderzoek (Vischer, 2016) blijkt dat er op het Dark Net mixers te vinden zijn waarmee het geld van meerdere personen, hoogst waarschijnlijk allemaal criminelen, wordt gemixt. Iedereen krijgt nadat het geld gemixt is weer geld terug wat voorheen afkomstig is van een ander, alsnog wél crimineel afkomstig geld. Als je hierover ondervraagd zou worden kunnen de autoriteiten niet aantonen dat het geld afkomstig is van jouw handeltje die je bijv. in Tilburg hebt opgezet. Ook kun je ontkennen dat je weet hoe je aan deze ‘nieuwe’ bitcoin bent gekomen. Overigens vragen deze mixers wel een percentage van jouw geld voor de dienst die zij leveren. Dit percentage zal liggen rond de 3%. Naderhand kunt u het geld op een nieuw geopende rekening van PayPal zetten. Ondanks dat PayPal het vermoeden kan hebben dat er een luchtje aan het geld zit, zijn ze niet verplicht om hier een melding van te maken, want de bitcoin is geen officieel betaalmiddel. Banken en casino’s moeten wel een melding maken als ze denken dat er aan het geld een vreemd luchtje zit. In totaal kan een crimineel hierbij tot maar liefst 50% van zijn startkapitaal verliezen. Dit komt mede doordat de crimineel meerdere constructies gaat opzetten om het geld rond te laten stromen. Denk hierbij aan een bedrijf in het buitenland of een goed doel wat vervolgens terug bij hen komt. Op deze wijze is het mogelijk om redelijk grote bedragen geld, tot de € 50.000, wit te wassen. Wil je dit dagelijks doen, omdat je bijv. een miljoen hebt om wit te wassen, is het een zo goed als onmogelijke opgave.

Voor redelijk recente artikelen over witwassen kan ik u aanraden om de volgende 2 links te bezoeken.


https://zwolle.nieuws.nl/nieuws/14797/inval-fiod-in-zwolle-in-onderzoek-naar-witwassen-via-internationale-constructies/

https://www.ad.nl/show/within-temptation-betrokken-bij-witwaszaak~aa828e57/


Onderzoek naar het zwart geld dat witgewassen wordt