Welke nadelen heeft het witwassen van zwart geld?


Het witwassen van zwart geld heeft niet alleen voordelen, maar heeft ook zijn nadelen. In deze deelvraag bespreken we deze nadelen. Dit bespreken we in een aantal tussenkopjes:

  • Geldhoeveelheden;
  • Bedrijven;
  • Slachtoffers;
  • Sociaaleconomische verhoudingen.

Geldhoeveelheid
De geldhoeveelheid in een land kan veel groter zijn dan geraamd. Hierdoor kunnen er effecten op reële rentestanden en wisselkoersen optreden verklaart (Volkskrant, 1997). Wanneer de geldhoeveelheid té veel stijgt kan dat leidden tot veel extra bestedingen, zoveel bestedingen dat de productiecapaciteit dit niet meer aan kan. Dit kan leiden tot nog hogere inflatie. Veel criminele activiteiten hebben een gevolg op de eigenaar van het geld. Van laag-renderende maar relatief veilige investeringen naar hoogrenderende maar riskante beleggingen. De economie zal hieronder leiden concludeert Quirk.

Bedrijven
Er zijn in Nederland veel bedrijven die het personeel zwart betalen. Voor de werkgever heeft dit zijn voordelen; deze hoeft geen belasting te betalen. De werknemer vindt het ook niet erg, hij hoeft ook geen loonheffing af te staan. Echter is het personeel niet verzekerd, en wanneer er een ongeluk gebeurd kan dit veel geld kosten. Ook wanneer de inspectie langs komt en vraagt om de boekhouding kan dit tot een groot probleem leiden. In dat bedrijf komt vaak fraude en oplichting voor.

Slachtoffers
Bij het verkrijgen van zwart geld kunnen er doden en/of gewonden vallen. Bij de drugshandel komt dit het meest voor, dit is illegaal en de drugshandelaars hebben vaak ter bescherming wapens bij zich. Eén bekende drugshandelaar was Pablo Escobar. Hij smokkelde zo’n 15 ton cocaïne per dag binnen. Hij heeft in zijn leven gezorgd voor zo’n 8000 doden op politici, tegenstanders en ambtenaren. De zwarte markt is dus een groot nadeel van het witwassen.

Sociaaleconomische verhoudingen
Op lokaal niveau is er sprake van verstoring van de sociaaleconomische verhoudingen concludeert (Politie, 2017). De ondernemingen van de criminelen hoeven geen winst te maken en daardoor kunnen ze goedkopere producten of diensten dan de gemiddelde concurrent aanbieden. Of de onderneming ontduikt toezicht, zoals in het geval van illegale geldtransactiekantoren, waardoor het minder kosten heeft. Of een bedrijf dat geen economisch recht heeft om te bestaan, wordt door crimineel geld toch draaiend gehouden. Het winkelend publiek laat zich in al deze gevallen leiden door het adagium “vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan”. Door deze opstelling missen legale ondernemers omzet. De omvang van dit schandaal is nog niet bekend. Ook levert dit concurrentie op in de winkelstraten.De illegale bestaande bedrijven hebben namelijk minder kosten en kunnen zo producten voor lagere prijzen aanbieden dan de legale winkels.Zo komen deze winkels omzet tekort en is er een kans dat ze failliet gaan.


Onderzoek naar het zwart geld dat witgewassen wordt