Welke voordelen heeft het witwassen van zwart geld?


We krijgen vaak van de overheid te horen dat er zo goed als alleen maar nadelen aan het witwassen van zwart geld zijn. Dit wordt door de overheid voornamelijk gezegd omdat de staat er zwakker van wordt dan anders mogelijk zou zijn, omdat ze over deze bedragen geen belasting ontvangen. Om deze reden verklaren ze het witwassen van zwart geld ook tot criminele acties. Echter zijn er zeker een aantal voordelen op te noemen. Hierbij leggen we ze u per stuk uit. Een aantal voordelen zijn:

  •   Groot gedeelte van het zwart geld komt in de economie terecht;
  • Zorgt voor meer werkgelegenheid;
  •   Kleinere armoedegroep onder de bevolking;
  •   Zorgt voor minder kosten voor de overheid;
  • Verhoudingen op sociaaleconomisch gebied profiteren van zwart geld op lokaal niveau.

 

Groot gedeelte van het zwart geld komt in de economie terecht

Uit een artikel (Teeffelen, 2018) blijkt dat ongeveer 60% van het zwart geld vanuit het buitenland komt, dit betekent dat het mogelijk is dat er meer geld onze economie inkomt dan uitgaat. Als het moeilijk was om zwart geld wit te wassen in Nederland dan waren de mensen met zwart geld niet of nauwelijks in Nederland te vinden. Ook maken de mensen aan het hoofd van criminele organisaties vaak gebruik van een handelsnetwerk waarbij ze zelf alsnog buiten Nederland blijven. Vervolgens kunnen de personen de toegedeelde opdrachten uitvoeren. Bij deze opdrachten kunt u denken aan uitgaven aan goederen.

 

Zorgt voor meer werkgelegenheid

Stel, er worden meer auto’s verkocht doordat deze auto’s handje contantje zijn betaald, oftewel met zwart geld. Dat levert meer vraag op en kunnen de bedrijven de prijs omhoog schroeven en meer personeel inzetten om het gedeelte van de extra vraag te compenseren. Dit zorgt vervolgens voor meer werkgelegenheid en is het zelfs mogelijk dat er sprake kan zijn van een loonsverhoging. Denk ook aan het extra werk dat bij de fiscus en de politiekorpsen terecht komt. Hierdoor stijgt de vraag naar werknemers nog meer waardoor de werkgelegenheid nog meer stijgt.

 

Kleinere armoedegroep onder de bevolking

Dit kan leidden dat er minder groepen in de samenleving zijn die behoren tot de lage, armoede groep. Dit heeft te maken met het feit dat als de lonen omhoog gaan zij meer geld verdienen en dus uit de armoede groep kunnen springen. Ook de personen die bij de criminele organisaties werken, krijgen door het witwassen van zwart geld hoogstwaarschijnlijk meer betaald dan bij een baan waar ze anders zouden moeten werken. De mensen met een hogere opleiding zouden het risico niet nemen om een gelijk of iets hoger loon te krijgen bij een criminele organisatie als ze het ook zouden kunnen verdienen met een legale baan en ze geen (financiële) problemen krijgen met autoritaire instellingen.

 

Zorgt voor minder kosten voor de overheid

Dit heeft als gevolg dat er minder uitkeringen en andere sociale kosten moeten worden gemaakt door de overheid om het verschil in inkomen te verkleinen tussen de verschillende lagen in de bevolkingsgroep van Nederland. Desondanks het feit dat ze geen belasting ontvangen over het zwart geld scheelt het ze wel weer op andere vlakken wat betreft kosten en ontvangsten. Kortom op een indirecte manier is het niet met zekerheid te zeggen dat de overheid ook daadwerkelijk door het witwassen van zwart geld verzwakt op financieel gebied.

Verhoudingen op sociaaleconomisch gebied profiteren van zwart geld op lokaal niveau

Er zijn tal van bedrijven die op het punt van faillissement staan. Uit een rapport (Politie, 2017) blijkt dat sommige van deze bedrijven worden gered met een financiering van zwart geld, waardoor ze draaiende kunnen blijven. Als er in grote getalen wordt geïnvesteerd met zwart geld kunnen de prijzen zelfs dalen met als gevolg dat het publiek de goederen koopt zonder na te denken over hoe die lage prijzen mogelijk zijn. Dit is goed voor de portemonnee van de consument. Daarnaast zijn er ook illegale geldtransactiekantoren die in het voordeel zijn van de burger. Dit komt doordat er gebrek is aan toezicht en minder kosten worden gemaakt door het bedrijf. Dit heeft als gevolg lagere kosten voor de klant voor het gebruik maken van het kantoor. Overigens heeft het witwassen geen invloed op de infrastructuur, politiek en besluitvorming.


Onderzoek naar het zwart geld dat witgewassen wordt